پذیرش مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی
1398/02/01

کلیه مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی جهت داوری مورد پذیرش در این کنفرانس می‌باشد. دبیرخانه کنفرانس دریافت مقالات علمی پژوهشی، تحلیلی و مروری را نیز مورد پذیرش قرار می‌دهد. اولویت پذیرش در کنفرانس با مقالات پژوهشی می‌باشد.

نویسندگانی که پس از پذیرش مقاله قصد انتشار آن را در ژورنال‌های بین المللی را دارند ترجیحا" برای سهولت و تسهیل در چاپ، مقاله خود را از ابتدا به زبان انگلیسی ارسال نمایند.

ضمنا این دبیرخانه با همکاری موسسه ترجمه رسمی، ترجمه مقاله فارسی به زبان انگلیسی را با کیفیت عالی انجام می دهد.