ارسال مدارک از طریق پست و صدور گواهی موقت پذیرش
1398/02/02

به اطلاع می رساند با تمهیدات اندیشیده شده توسط دبیرخانه اجرایی، آندسته از پژوهشگرانی که امکان حضور در روز برگزاری همایش را ندارند، بعد از برگزاری، اصل گواهی پذیرش مقاله و سی دی مجموعه مقالات به صورت رایگان به آدرسی که در هنگام ثبت نام درج شده است ارسال خواهد گردید، لذا خواهشمند است شرکت کنندگان در هنگام ثبت نام آدرس پستی را دقیق وارد نمایند.

همچنین دبیرخانه کنفرانس شرایطی را فراهم نموده است که پژوهشگران پس از پذیرش مقاله و پرداخت هزینه های کنفرانس، می توانند گواهی نامه موقت پذیرش مقاله را در پنل خود دانلود نمایند.